Tiyatral Projeler

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı'nın
tiyatro odaklı projeleri

TİYSAV konsept projeleri

Tiyatral Projeler

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı olarak içerisinde tiyatro sanatı ve alt dallarını barındıran her projede yer almaktan kıvanç duymaktayız. Bu yolda tiyatronun toplumla daha fazla buluşmasını sağlamak için çeşitli projeler tasarlamaktayız. Bugüne kadar, özellikle yeni yetişen neslin bu sanata ilgisini çekmek için bir dizi proje yürütmekteyiz. Benzer yapıların da tiyatro ile ilgili projeler üretmesini cesaretlendirmek için her yıl bu projelere bir yenisini ekleme isteğiyle hareket ediyoruz.

Dramanın gücünü bir eğitim aracına dönüştürmek mümkündür. Engellilik bilinci, okuma, araştırma, merak etme ve yeni şeyler üretme arzusunu güçlendirme tiyatro sanatı ile mümkündür. Bu yolla çocukların ve gençlerin estetik algılarını geliştirip sanatla buluşmalarını sağlarken aynı zamanda da yeni şeyler öğrenebildiklerini, oyunu izledikten sonra sevinçe salondan çıktıklarını görmek mutluluk verici bir deneyim. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca 5 farklı projede yer aldık. Her birinde de hem biz hem de katılımcılar güzel tecrübeler edindiler.


Projelerimiz

DAHA
FAZLA
BİLGİ AL
1001 İCAT & BİRUNİ üniversİTESİ

1001 İcat Sergisi Drama Desteği

1001 İcat Organizasyonu'nun Biruni Üniversitesi'nde düzenlediği sergide, Doğunun Altın Çağ dönemi bilginleri canlandırıldı. Bu projede Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı 40 günlük hazırlık sürecinin ardından döneme özgü kostümler eşliğinde 8 ayrı karakterle tiyatral sunumlar gerçekleştirdi.

DAHA
FAZLA
BİLGİ AL
ÇEŞİTLİ TEMALARDA EĞİTSEL ÇOCUK OYUNLARI

Eğitsel Tiyatro Projesi

Günümüz gençliğinin en önemli sorunlarına dramanın anlatım gücünden faydalanarak değinme amaçlı projede obezite, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, aile olma bilinci gibi temalarda 5 farklı çocuk tiyatrosu üretildi. Gençlik Meclisi ile yürütülen proje halen devam etmektedir.

DAHA
FAZLA
BİLGİ AL
BİLİM ADAMI OLMAYA TEŞVİK EDİCİ ÇOCUK TİYATROSU

Profesör Po'nun Adası

Yeni yetişen neslin bilime ilgi duymasını sağlamak en temel amaçlarımızdan biridir. Yeni düşünce ve bilim kulüpleri kurabilme, ürün geliştirme ve yeni ürünler tasarlayabilme ve tüm teknolojilerin kaynağı olan bilimi üretebilmeye teşvik edici bu tiyatro projesi oldukça eğlenceli de.

DAHA
FAZLA
BİLGİ AL
ENGELLİLİK BİLİNCİ TEMALI ÇOCUK TİYATROSU

Afacan Dedektifler

Toplumda engelli bireylerin farklı olarak görülmesi ve bir şekilde dışlanması çok önemli bir sorundur. Onların da fiziksel kusurlarının ötesinde bizler gibi aklı, zekası, becerileri ve en önemlisi de duyguları olduğunu çoğu zaman unuturuz. Afacan Dedektifler çocuk oyunu bu soruna odaklanan özel bir tiyatral projedir.

DAHA
FAZLA
BİLGİ AL
AKRAN ZORBALIĞI TEMALI ÇOCUK TİYATROSU

Can Dostum

Son yıllarda çocuklar arası şiddet eğilimi, ilkokul seviyesine kadar düşmüş durumda. Akran zorbalığını ortadan kaldırmak için toplumun bilinçlendirilmesi gereklidir. Bu amaçla hazırlanan olan tiyatro oyunu, sempozyum ve seminerler toplumun bütününe ulaşma kaygısı taşımış, akran zorbalığı ile mücadelede farkındalık oluşturma çabalarına katkı sağlamıştır..