Faaliyet Alanlarımız

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı Faaliyet Alanları

TİYSAV'IN YÖNELECEĞİ FAALİYET ALANLARI

Faaliyet Alanlarımız

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı 4 temel alanda faaliyetler yürütmeyi planlamaktadır. Bu alanlar;
- Eğitim 
- Tiyatro Prodüksiyonu ve Sanatsal Etkinlikler
- Raporlama 
- Yayıncılık  
olarak sıralanabilir.

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı
4 temel alanda faaliyetler yürütmektedir.

Eğitim Faaliyetleri


Vakfın odaklandığı iki ana faaliyet alanından biri eğitimdir. Tiyatral sanatlar alanına nitelikli senaristler, oyuncular, teknikerler ve tasarımcılar kazandırmak için tiyatro ve alt dallarında verilecek nitelikli eğitimler çok önemlidir.

Ülkemizde tiyatro denildiğinde akla sadece oyunculuk gelir. Ancak Tiyatro sanatı bir çok alt sanat dalını içinde barındırır. TİYSAV, dramatik yazarlık, dekor tasarımı, ışık tasarımı, kostüm tasarımı, kukla tasarımı, yönetmenlik ve genel prodüksiyon tasarımı alanlarında verilecek nitelikli eğitimlerle ülkemiz tiyatro sektörüne katkılar yapmak istemektedir. Girdiğimiz yolun sektördeki diğer insanlara ve kurumlara cesaret vermesi ve benzer yapıların kurulmasını teşvik etmesi en büyük dileğimizdir.

Vakfın en önemsediği konu tiyatral sanatlar alanındaki akademik eğitim sistemdir.

Vakfın diğer faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir:

a. Kültür ve Sanat alanında icra edeceği programlarda, ulusal ve/veya evrensel nitelikte olan, bütün ulusların; müzik, opera, bale, tiyatro, sinema, edebiyat, resim, görsel kültür ve sanat dallarıyla birlikte diğer alanlardaki yaratıcı güçlerini de bir arada değerlendirerek uluslararası bir bileşime ulaşmak.

b. Ulusal ve evrensel sanat değeri taşıyan yapıt ve etkinliklere festival programlarında yer vermek.

c. Türk folklor müziğinin ve Türk halk oyunlarının, üslup özellikleri ile bölgesel niteliklerine ve bu eserler için kullanılmakta olan yerel aletlerin orijinalliğine aykırı düşmemek üzere hazırlanacak folklor programlarını festivallerde uygulamak. Festival programları süresi içinde veya dışında müzik, tiyatro, opera, bale, sinema ve plastik sanat dallarında çalışan sanatçılara, ulusal veya uluslararası nitelikte bedeli karşılığında eser sipariş etmek, sınırlı veya sınırsız, ödüllü eser yapma, yazma veya uygulama yarışmaları düzenlemek.

d. Ulusal folklorik değerleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak, kaybolmaya yüz tutmuş folklorik değerlerin ihyası ve devamı için gerekli çalışmaları yapmak.

e. Kültür, sanat, turizm ve tanıtma görevlerinin daha etkili, sürekli ve kalıcı olmasını sağlamak amacıyla dergi, bülten, CD, DVD, video gösterimi, film, gazete, kitap vb. araçlar yoluyla her türlü görsel ve yazılı yayınlar yapmak.

f. Ulusal veya uluslararası alanda kültür ve sanatla ilgili konferans, sempozyum, panel, kongre, seminer, açık oturum, sergi, kurs, anma günleri ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tür etkinliklere iştirak etmek.

g. Kültür ve sanat alanına hitap eden veya bu alanda faaliyet gösteren, amaç doğrultusunda ideal kalite ve verimliliğe ulaşılmasına katkı sağlayacak kurumlar kurmak, ulusal veya uluslararası kültür ve sanat kuruluşlarına üye olmak ve bu kuruluşların çalışmalarına iştirak etmek.

h. Enstitü, konservatuar, destek-hazırlık okulu, müze, kütüphane, kongre, kültür ve sanat merkezleri kurmak ve işletmek; uygulama ve araştırma merkezi, arşiv, dokümantasyon, hafıza merkezi kurmak, işletmek veya kurulu olanlara iştirak etmek; danışma ve araştırma komiteleri ve komisyon birimleri oluşturmak.

i. Kültür, sanat ve turizm konusunda işletmeler kurmak ve çalıştırmak.

j. Kültür ve sanat alanlarında eğitim faaliyetlerinde bulunmak; bireylerin bu alanlarda gelişimlerini sağlamak amacıyla kültür ve sanat merkezleri, eğitim akademileri ve benzeri kurumları kurmak, işletmek veya kurulu olanlara iştirak etmek.

Yeni ve modern tesisler, optimize sınıf boyutları ve mevcut eğilimlerle tutarlı bir müfredat sayesinde ahlaki ve sosyal sorumluluk bilinci ile birlikte çalışmanın önemini vurgularken en yüksek kalitede eğitim sunmayı amaçlıyoruz.