Biz Kimiz

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.

Kurucular | Yönetim

Türk Tiyatrosuna nitelikli insan gücü kazandırma odaklı uzun vadeli bir yapı kurma düşüncesinin altyapı çalışmalarına 2014 yılında başladık. Sanatın diğer dallarına oranla tiyatro alanında, özellikle de tiyatronun tasarıma dönük alt dallarında ciddi bir yetişmiş insan ihtiyacı göze çarpıyordu. Duayen rejisörler, sahne, ışık, dekor ve kostüm tasarımcılarının yeteneklerini, bilgi ve birikimlerini aktaracakları eğitim merkezleri kurulması gerekiyordu.

Bu düşüncelerle bir yandan Tiyatro oyunlarının üretimine başladık ve tiyatro akademisinin altyapı çalışmalarına hız verdik. Mustafa Odabaşı, Raif İnan ve Fatih Kılıç  2016 yılında Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı’nı resmi olarak kurdular. Yine bu isimlerin kurduğu öncü yapımız olan Aden Sanat ile pek çok yetişkin ve çocuk tiyatrosu ürettik.

Vakıf olarak tiyatro sanatının toplumla daha fazla buluşması için köprü vazifesi üstlenmeyi amaçladık. Türkiye’de ve dünyanın başka bölgelerinde yürüteceğimiz eğitim faaliyetleri noktasında her türlü din, dil, ideoloji ve etnisite ayrımcılığının karşısında durarak kuşatıcı ve farklılık gözetmeyici bir yaklaşım sergilemeyi hedefledik. Çünkü ‘sanat’ın birleştirici etkisinin farklılıkları bertaraf edecek güçte olduğuna inandık ve bu gücün salt ‘sanat’ın kendi özgünlüğünden beslendiğinin farkında olmaya çalıştık.

Kendi oyuncu kadromuzu kurmaya çalıştık. Çoğunluğu gençlerden oluşan oyuncu kadromuz bu süreç içerisinde 32 kişiye ulaştı. Sanatçıların tiyatro sektöründe çalışanların düşük ücretlerle, hiçbir hayati garantileri olmadan çalışmalarına karşı durduk. Teknik ve idari personelimizle birlikte 50 kişilik bir aile olduk.

Yeni nesil sanatçılara ve yaratıcı gençlere eğitim imkanı sunarak sanatın geleceğini inşa etme fikrini hayata geçirebilmek en büyük gayretimizdir.

Vakıf Misyonu

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı'nın misyonu, Türk Tiyatrosunu fikren bir kültür varlığı olarak koruyup ileri taşımak, tiyatronun her alanında en yüksek kalitede sunumlar hazırlamak, tiyatronun tüm alt dallarında nitelikli eğitim vermek, insan gücü oluşturmak, tiyatro alanında kaynak eserler yayınlamak, yabancı eserleri dilimize kazandırmak ve sektöre dair raporlar hazırlamaktır.

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı Yönetimi

Tiyatro içeriği ve sunumuyla toplum vicdanının sesidir. Toplumda bozulma tehlikesi taşıyan her türlü moral değeri sanatın gücüyle koruma refleksi gösterir.

Vakıf Kurucuları

Kurucular

TİYATRAL SANATLAR AkademİSİ VAKFI

Ne zaman kuruldu

Vakıf 2016 yılında kurulmuştur. Kurucuların her biri kültür-sanat, müzik, tiyatro ve görsel tasarım sanatları alanlarında uzun yıllar çalışmış isimlerdir. Türkiye'nin sadece Tiyatro alanına odaklanmış ilk vakfının kurucuları olmak büyük bir kıvançtır.

BAŞA DÖN

Vakıf Yönetimi

Vakfın Yönetim Kurulu

TİYATRAL SANATLAR AKADEMİSİ VAKFI

Yönetim Anlayışı

TİYSAV’ın eğitime odaklanan Akademi modelinde önceliği, sanatın toplumsal yönüne ağırlık vererek; din, dil, ideoloji ve ırk farkı gözetmeksizin her türlü ayrımcılığa karşı duran ve tiyatroyu bir meslek olarak gören insanlar yetiştirmektir.

Tiyatro sektörüne sadece oyuncu değil tiyatroya katkı yapan her alanda; yazar, yönetmen, sahne teknisyeni, ışık, ses, dekor ve kostüm tasarımcıları yetiştirmek ve sektörün büyümesine katkıda bulunmak TİYSAV'ın en temel yaklaşımıdır. Tiyatro sektöründe ihtiyaç duyulan tüm alt meslek grupları için yetişmiş insan gücü oluşturmak en önemli ihtiyacımızdır.

BAŞA DÖN