Şenay Alsan

Sanat Tarihi

Sosyal ağları

ÖZGEÇMİŞ

Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi AnabilimDalı, Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programını (İngilizce) tamamlamıştır. Doktorasını ise MarmaraÜniversitesi, Türkiyat Enstitüsü’nde Türk Sanatı üzerine yapmıştır. Kuruluş şamasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde5 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında Haliç Üniversitesi’ne başlamış olup halen burada Grafik Tasarım BölümBaşkanı ve Grafik Tasarım Anasanat Dalı Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir. Üniversitede lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik derslerini ve tez danışmanlıklarını yürütmektedir. Türk Mimari SüslemeSanatlarında İkonografik Figürler ve Sanatın ve Yaratıcılığın Tarihi adlı kitapları yayılanmıştır.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

T.C . Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Yardımcı Doçent - 2007
Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Doktora Programı Türk Sanatı Bölümü - 2001-2005
Türk Mimari Süsleme Sanatlarında Mitolojik Kaynaklı Hayvan Figürleri (Orta Asya’dan Anadolu Selçuklu Sanatı’nın Sonuna Kadar) - Tez Konusu
Ortaçağ Mimarlık  Tarihi Semineri Dr. Zeki Sönmez İslam Sanatı  Semineri  Prof. Dr. Oktay Aslanapa - 2001
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı (İngilizce) - 1997-2000
Ortaköy Sarıyer Arasındaki Bazı Örneklere Dayanarak Yalıların Bugünkü Durumunun Saptanması - Tez Konusu
Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü - 1989-1995

DENEYİMLERİ

T.C. Haliç Üniversitesi Verilen Dersler

İç Mimarlık-Mimarlık-Plastik Sanatlar (Resim-Heykel-Seramik)
Fotoğraf ve Video Bölümü - Tekstil ve Moda Tasarımı Konservatuar-Fen Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi’ne bağlı bölümlerde Sanat Kuramı, Sanat Tarihi, Anadolu Medeniyetleri Sanatı, Estetik, Sanat Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Tasarım Tarihi, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Araştırma Yöntemleri, Sanat Tarihi ve  Mitoloji, Sanat Felsefesi dersleri.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı Araştırma Yöntemleri.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı
Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı Batı Doğu İlişkileri İçinde Karşılaştırmalı Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı Seminer, Uygarlık Tarihi, Sanat ve Tasarım

YÜRÜTÜLEN İDARİ GÖREVLER

Dekan Yardımcılığı
Dekan Vekaleti
Ana Sanat Dalı Başkanlığı
Bölüm Başkanlığı 
Güzel Sanatlar Fakülte Kurul Üyeliği
Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik
Genel ve Özel Yetenek Sınavı Jüri Başkanlığı
Kütüphane Müdürlüğü
Üniversite Hakemli Dergi  Yayın Kurulu Üyeliği
Görsel Kimlik Tasarım Kurul Üyeliği
Güzel Sanatlar Fakültesi Markalaştırma Komite Başkanlığı
Üniversite Gazetesi Yayın Editörlüğü
Güzel Sanatlar Bölüm Koordinatörlüğü 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Kültür Şube Müdürü, Öğrenci Kulüp Etkinlikleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Özel Kalem Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı Asistanı - 1995-2000
Beyoğlu Plastik Sanatlar Merkezi Sergi Düzenleme- Sanat Danışmanlığı - 1993-1995

ÖZGEÇMİŞ

Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi AnabilimDalı, Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programını (İngilizce) tamamlamıştır. Doktorasını ise MarmaraÜniversitesi, Türkiyat Enstitüsü’nde Türk Sanatı üzerine yapmıştır. Kuruluş şamasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde5 yıl çalıştıktan sonra 2000 yılında Haliç Üniversitesi’ne başlamış olup halen burada Grafik Tasarım BölümBaşkanı ve Grafik Tasarım Anasanat Dalı Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir. Üniversitede lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik derslerini ve tez danışmanlıklarını yürütmektedir. Türk Mimari SüslemeSanatlarında İkonografik Figürler ve Sanatın ve Yaratıcılığın Tarihi adlı kitapları yayılanmıştır.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

T.C . Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Yardımcı Doçent - 2007
Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Doktora Programı Türk Sanatı Bölümü - 2001-2005
Türk Mimari Süsleme Sanatlarında Mitolojik Kaynaklı Hayvan Figürleri (Orta Asya’dan Anadolu Selçuklu Sanatı’nın Sonuna Kadar) - Tez Konusu
Ortaçağ Mimarlık  Tarihi Semineri Dr. Zeki Sönmez İslam Sanatı  Semineri  Prof. Dr. Oktay Aslanapa - 2001
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı (İngilizce) - 1997-2000
Ortaköy Sarıyer Arasındaki Bazı Örneklere Dayanarak Yalıların Bugünkü Durumunun Saptanması - Tez Konusu
Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü - 1989-1995

DENEYİMLERİ

T.C. Haliç Üniversitesi Verilen Dersler

İç Mimarlık-Mimarlık-Plastik Sanatlar (Resim-Heykel-Seramik)
Fotoğraf ve Video Bölümü - Tekstil ve Moda Tasarımı Konservatuar-Fen Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi’ne bağlı bölümlerde Sanat Kuramı, Sanat Tarihi, Anadolu Medeniyetleri Sanatı, Estetik, Sanat Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Tasarım Tarihi, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Araştırma Yöntemleri, Sanat Tarihi ve  Mitoloji, Sanat Felsefesi dersleri.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı Araştırma Yöntemleri.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı
Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı Batı Doğu İlişkileri İçinde Karşılaştırmalı Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı Seminer, Uygarlık Tarihi, Sanat ve Tasarım

YÜRÜTÜLEN İDARİ GÖREVLER

Dekan Yardımcılığı
Dekan Vekaleti
Ana Sanat Dalı Başkanlığı
Bölüm Başkanlığı 
Güzel Sanatlar Fakülte Kurul Üyeliği
Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik
Genel ve Özel Yetenek Sınavı Jüri Başkanlığı
Kütüphane Müdürlüğü
Üniversite Hakemli Dergi  Yayın Kurulu Üyeliği
Görsel Kimlik Tasarım Kurul Üyeliği
Güzel Sanatlar Fakültesi Markalaştırma Komite Başkanlığı
Üniversite Gazetesi Yayın Editörlüğü
Güzel Sanatlar Bölüm Koordinatörlüğü 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Kültür Şube Müdürü, Öğrenci Kulüp Etkinlikleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Özel Kalem Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm Başkanı Asistanı - 1995-2000
Beyoğlu Plastik Sanatlar Merkezi Sergi Düzenleme- Sanat Danışmanlığı - 1993-1995

Sosyal ağları