TEORİK
PRATİK

BİYOLOJİK İNCELEME Ses tellerinin ve sesi üreten kasların çalışma prensibi ve sağlığının korunmasının araştırılması

MÜZİKAL TİYATRO REPERTUARI Pratik için çalışılacak repertuar seçimi

YORUM FARKI Müzikle birlikte teatral ifadeyi verebilme

Dersin Genel Amacı

● Oyuncunun sesini ve bedenini müzik aracılığıyla kullanabilmesi için gerekli teorik ve pratik donanımı sağlamak.

● Öğrencinin sesini tanımasını ve ses sınırlarını fark etmesini sağlamak.

● Dünyadaki ve Türkiye’deki müzikal ve müzikli oyun repertuarıyla ilgili genel anlamda bilgilendirmek.

● Eserlere özgün yorum getirebilmek için göz önünde bulundurulması gereken noktalarla ilgili farkındalık sağlamak.

Dersin Kısa Tanımı

Ses organlarının fizyolojisi ve bakımıyla birlikte müzikal tiyatro ve müzikli oyunlarda sesin doğru ve etkili kullanımı.

Yöntem ve Teknikler

Çeşitli görsel ve işitsel materyaller üzerinden öğrencinin kendi vokal kapasitesini bulmasını sağlamak; bir oyuncu olarak kendi repertuarını oluşturması için öne çıkan müzikallerden ve operetlerden örnekler vermek

Önkoşul

Piyanoda verilen tek ses ve eşzamanlı çift sesi ayırt edebilen müzikal kulağa sahip olmak

Dersin içeriği

Bu dersin amacı, öğrencilerin, kendilerinde var olan malzemeleri keşfetmesine ve müziğin tiyatro içerisindeki rolünü kavrayarak bu öğeyi uygulamalı olarak ifade etmelerine aracı olmaktır.

Haftalık Ders Konuları

Hafta
Konular
Ders İçeriği
Ön Hazırlık
1
Ses organları/Terminoloji
Ses üretimini gerçekleştiren kaslar
Kadınlarda ve erkeklerde ses renkleri
Ses ve nefes
“Sesin Peşinde ”, M. Ömür
“Sesin Peşinde ”, M. Ömür
“Sesin Peşinde ”, M. Ömür
“Sesin Peşinde ”, M. Ömür
2
Ses sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenler
Tiyatro-müzik ilişkisi
Müzikal Tarihi – 1. Bölüm
Müzikal Tarihi – 2. Bölüm
“Sesin Peşinde ”, M. Ömür
“The Cambridge Companion to Musicals”
“The Cambridge Companion to Musicals”
“The Cambridge Companion to Musicals”
3
Müzikal ifadede majör ve minör tonlar
Müzikal ifadede majör ve minör tonlar
“Singing for the Actor” Valerie Accetta
“Singing for the Actor” Valerie Accetta
4
İfade çeşitliliğini sağlayan teknikler 1
İfade çeşitliliğini sağlayan teknikler 2
“Singing for the Actor” Valerie Accetta
“Singing for the Actor” Valerie Accetta
5
İfade çeşitliliğini sağlayan teknikler 3
İfade çeşitliliğini sağlayan teknikler 4
“Singing for the Actor” Valerie Accetta
“Singing for the Actor” Valerie Accetta
6
Düet
ARA SINAV
“The Cambridge Companion to Musicals”
7
Müzikal tiyatro için müzik teorisi 1
Müzikal tiyatro için müzik teorisi 2
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
8
Müzikal tiyatro için müzik teorisi 2
Ritim 1
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
9
Ritim 2
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
10
Solfej 1
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
11
Solfej 2
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
12
Solfej 3
Music Theory for Musical Theatre” Bell & Chicurel
13
Temsil Analizleri
Videolar
14
Temsil Analizleri
Videolar
15
Türk müzikal ve operet tarihi: Çuhacıyan
“Git Zaman Gel Zaman” Cemal Ünlü
16
Kanto, düet, operet
“Git Zaman Gel Zaman” Cemal Ünlü
17
Operet bestecisi olarak Cemal Reşit Rey
“İC “Cemal Reşit Rey” Evin İlyasoğlu
18
Bir müzikal dehası: Egemen Bostancı
______
19
Türkiye’de  müzikli oyun örnekleri
______
20
FİNAL SINAV
______

Ders Kitapları

Singing For The Actor: An Interdisciplinary Approach To Musical Theatre Training, Valerie Accetta, Virginia Commonwealth University
Sesin Peşinde,
Mehmet Ömür, Pan Yayıncılık
The Cambridge Companion to the Musical, Cambridge University Press
The Musical as Drama: A Study of Conventions and Principles Behind Musical Shows from Kern to Sondheim,
Scott Mcmillin, Princeton University Press
Git Zaman Gel Zaman: Fonograf Gramofon Taş Plak,
Cemal Ünlü, Pan Yayıncılık
Music Theory for Musical Theatre,
John Bell and Steven Chicurel, Scarecrow Press

Diğer Yardımcı Okumalar

71 Türk Bestecisi, Evin İlyasoğlu
Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler,
Evin İlyasoğlu
A. Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk Musıkisi,
Gülper Refiğ  

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI PAYI
Devam
%5
Laboratuvar
Uygulama
5
%25
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj(varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
1
%30
Final
1
%40
TOPLAM
%100