TEORİK
PRATİK

Dersin Genel Amacı

● Oyuncu adayının, bedensel ve zihinsel yeterliliklerinin farkına varması ve bunları mesleki anlamda kapasitesinin en üst noktalarına taşıması bu programın genel amacını yansıtır.

● Bu kapasite genişlerken oyuncu adayının metinlere yaklaşımı, sahne yönelişleri ve karakter üretebilmek üzerine temel bir oyunculuk çalışması sürdürülmesi planlanır.

● Bu amaçlar ışığında, 20 haftalık bu program oyuncu adayının tiyatro kuram ve yöntemlerini, Dünya ve Türk Edebiyatının varettiği yazarlarını ve bunların eserlerini yoğun bir biçimde tanımasını amaçlar.

Dersin kısa tanımı

Tiyatro alanında temel oyunculuk yeteneklerinin geliştirilmesi.

Yöntem ve Teknikler

● Temel Oyunculuk egzersizleriyle başlayan program, adayların adaptasyonuyla sahnede bireysel varoluş çalışmaları aşamasına ve ardından da oyuncunun diğer bir oyuncuyla ilişki kurması temeline dayandırılır.

● Oyuncu Adayına 20 haftalık program ilk çalışmada yazılı bir program halinde verilir ve aday 20 haftalık çalışma programının bilincinde olarak ana programa adaptasyonu sağlanır. Bunlar gerek okuma yapması gereken kitaplar gerek egzersizler gerekse oyun tekstleri üzerinden gerçekleştirilir.

Önkoşul

Adayın gerçekleştirilen oyunculuk sınavından yeterli puanı alması gerekir.
Çalışmalara egzersizleri eksiksiz olarak ve spor kıyafetle katılması gerekmektedir.
Çalışmalarda Devam zorunluluğu.

Dersin içeriği

Bu dersin amacı, öğrencilerin, kendilerinde var olan yetenekleri keşfetmesine ve oyunculuğun tiyatro içerisindeki rolünü kavrayarak bu öğeyi uygulamalı olarak sahneye aktarmalarına aracı olmaktır.

Haftalık Ders Konuları

Hafta
Konular
1
Tanışma, Grup Kaynaşması, Bedensel ve Fiziksel Rahatlama, Sahne Rahatlığı kazanmak üzerine temel egzersizlerin başlangıcı.
20 Haftalık Program akışının oyuncu adaylarına verilmesi, 20 Haftalık Programın açıklanması ve Okuma Listelerinin teslimi.
3. Hafta için hazırlanması istenilen egzersizlerin verilmesi *Gözlem Egzersizi ve Tanımlanması.
5. hafta için hazırlanılması istenilen çalışma İLYADA Destanı’ndan seçilen parçanın sahne uygulanışı. Bu çalışma için okuma listesinde verilen 1-2 ve 3 numaralı kitapların okunmaya başlanması.
2
Sınav Parçalarının Sahnelenmesi ve Sınav Parçaları üzerinde gerçekleşecek farkındalık çalışmaları.
3
Isınma Egzersizleri
Gözlem Egzersiz Teslimleri ve Uygulanması
Hamlet’in Oyunculara Tiradının Kişiselleştirilmiş Teslimleri ve Uygulaması
4. Haftada uygulanacak KAPI çalışma egzersizinin verilmesi.
4
Kapı Egzersizi çalışmasının başlaması
Ilyada Destanı’ndan seçilen bölümün bildirilmesi
8. Hafta için okuma listesinde bulunan 4-5 ve 6 no’lu kitapların okunmaya başlanması
5
Homeros’un İlyada Destanı’ndan seçilen bölümün sahneye uygulanması.
6
Oyuncu adayının Antik Yunan Yazarlarından seçtiği Tragedya Tiradlarının çalışılması
7
Oyuncu adayının Antik Yunan Yazarlarından seçtiği Tragedya Tiradlarının çalışılması
8
Oyuncu adayının Antik Yunan Yazarlarından seçtiği Komedya Tiradlarının çalışılması
9
W. Shakespeare’e ait Tragedyalardan seçilecek tiradların sahnelenmesi
12. Hafta için Okuma Listesinden 7 ve 8 numaralı okumaların başlaması
10
Anton Çehov oyunlarından seçilecek Tiradların sahnelenmesi ve bir Shakespeare sonesinin çalışılması.
11
ARA SINAV
Sınavda geçen 10 haftalık süreçte oynanan tiradlar kullanılabilir. 10 haftalık eğitim sürecinde oyuncunun sadece rol kabiliyet artışı değil diksiyon, ses ve beden kullanım gelişimi göz önünde bulundurulur.
12
Bertolt Brecht oyunlarından seçilen tiradların oynanması ve Epik üzerine konuşma
13
12. Haftada oyuncu adayına anlatılan Epik Tiyatro ve Epik Oyunculuk üzerinde, adayın 12. haftada sergilediği Brecht parçasını yapılan çalışmalar ve akatarılan bilgiler ışığında yeniden sahneye taşıması.
14
Çağdaş Metin seçkilerinden tiradların çalışılması
15
Çağdaş Metin seçkilerinden tiradların çalışılması
18. Haftada oyuncu adaylarının ilk kez sahneleyecekleri en az iki kişiden oluşan sahne seçimlerinin bildirilmesi.
16
Türk Oyun Yazarlarından seçili tiradın sahnelenmesi
17
Türk Oyun Yazarlarından seçili tiradın sahnelenmesi
18
15. Haftada bildirilen sahnelerin sergilenmesi
19
Sahne çalışmasının devamı
20
Sahne çalışmasının devamı
21
FİNAL SINAV
Final Sınavında, bir dram bir komedi bir şiir ve bir de sahne hazırlaması gerekmektedir.

Ders Kitapları

Poetika, Aristoteles, Remzi Kitabevi
İlyada, Homeros, Can Yayınları
Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi
Bir Aktör Hazırlanıyor, Konstantin Stanislavski, Alfa Yayıncılık
Çağdaşımız Shakespeare, Jan Kott, Mitos Boyut
Shakespeare Oyunculuğu, Adrien Brine-Michael York, Kültür Yayınları
Tiyatro İçin Küçük Organon, Bertolt Brecht, Mitos Boyut
Postmodern Brecht, Elizabeth Wright, Dost Kitabevi
Edebiyat Kuramı, Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları
Ezilenlerin Tiyatrosu, Agusto Boal, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Diğer Yardımcı Okumalar

Sahne Bilgisi, Özdemir Nutku, Kabalcı Kitabevi
Sanat Yaşamım, Konstantin Stanislavski, Agora Kitaplığı
Uygulamalı Sahne Eğitimi, Yılmaz Arıkan, Pozitif Yayınları
Oyun Sanatı ve Dekor, Bertolt Brecht, Agora Kitaplığı
Martin McDonagh Tiyatrosu, Gülşen Sayın, Nobel Yayınları
Homo Ludens, Johan Huizinga, Ayrıntı Yayınları
Tiyatro Üzerine, Vsevolod Meyerhold, Agora Kitaplığı

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI PAYI
Devam
%5
Laboratuvar
Uygulama
5
%25
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj(varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
1
%30
Final
1
%40
TOPLAM
%100