TEORİK
PRATİK

Dersin Genel Amacı

● Oyuncunun bedenini müzik aracılığıyla kullanabilmesi için gerekli teorik ve pratik donanımı sağlamak.

● Öğrencinin bedenini  tanımasını ve hareket sınırlarını fark etmesini sağlamak.

● Dünyadaki ve Türkiye’deki müzikal ve müzikli oyun repertuarıyla ilgili genel anlamda bilgilendirmek.

● Eserlere özgün yorum getirebilmek için göz önünde bulundurulması gereken noktalarla ilgili farkındalık sağlamak.

Dersin Kısa Tanımı

Bedenin fizyolojisi ve hareket kalitesiyle birlikte müzikal tiyatro ve müzikli oyunlarda bedenin ve hareketin doğru kullanımı.

Yöntem ve Teknikler

Çeşitli görsel ,işitsel ve dokunsal algı sistemleri ile  öğrencinin kendi kapasitesini bulmasını sağlamak; bir oyuncu olarak kendi repertuarını oluşturması için öne çıkan müzikallerden  örnekler vermek.

Önkoşul

Adayın gerçekleştirilen oyunculuk sınavından yeterli puanı alması gerekir.
Çalışmalara egzersizleri eksiksiz olarak ve belirlenen kıyafetlerle katılması gerekmektedir. Çalışmalarda devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Dersin içeriği

Bu dersin amacı, öğrencilerin, kendilerinde var olan malzemeleri keşfetmesine ve dansın tiyatro içerisindeki rolünü kavrayarak bu öğeyi uygulamalı olarak ifade etmelerine aracı olmaktır.

Haftalık Ders Konuları

Hafta
Konular
Ders İçeriği
Ön Hazırlık
1
Bedensel Algı Sistemleri
Görsel, işitsel ve dokunsal algıda beden kullanımı ve deneyimlemek.
______
2
Görsel, işitsel ve dokunsal algıda beden kullanımı ve deneyimlemek.
Hareketin merkezini bulma.
______
3
Ritmik Hareket Temaları ve Vücut Perküsyonu
______
4
İfade çeşitliliğini sağlayan teknikler
Sahne tanımla
Sahnede negatif pozitif alan ayırımı, sahnenin altın ve kör noktalarının ritim sayısına göre değişimi, sahne duruşu ve pattern değişiminde koronun bütünlüğü.
______
5
Graham tekniğe giriş
Omurilik kolonunun arasını açmak için yapılan yer egzersizleri.
______
6
Vagonova tekniğe giriş
ARA SINAV
Denge ve ağırlık aktarımını sağlamak.
Martha Graham ve Agrppina Vagonova ile ilgili ödev teslimi
______
______
7
Graham ve Vagonova teknik ısınma. Jazz Dansa giriş
______
8
Graham ve Vagonova teknik ısınma.
Hareket doğaçlaması, aktif–pasif hareket leading çalışması.
______
9
Hareket düzlemleri, Lateral, vertical, horizontal düzlem.
Hareketin alışkanlığı bu aynı zamanda Laban tekniğe girişte sayılır.
______
10
Dansta kanon ve akümülasyon sistemleri.
______
11
Vaganova–Graham teknikte köşeden hareket kombinasyonu, ve somatic sistemde floor work anlatımı ve kullanımı.
______
12
Vaganova – Graham egzersizleri ile ısınma ve Laban cube giriş.
ARA SINAV
Rudolf Von Laban ve teknik sistemi hakkında ödev teslimi.
______
______
13
Hareket kalitelerini tanıma; direct, indirect, flown, resistance, küçük, büyük, keskin hareket kalitelerinin analizi.
______
14
Isınma – müzikallere giriş.
Repertuar: Lüküs Hayat
______
15
Vaganova – Graham ısınma.
Repertuar
Kızlar 7 Kocalı Hürmüz ve Kanto
Erkekler Ah Bir Zengin Olsam
______
16
Vaganova – Graham ısınma.
Repertuar
Moulin Rouge – Roxanne Tango
______
17
Vaganova – Graham ısınma.
Repertuar
Brodway Cabaret dansı temel adımları
______
18
Vaganova – Graham ısınma.
Repertuar
Grease
______
19
Oyunculukta aksiyon koreografisi
Tokat alma–tokat atma ve düşme.
______
20
FİNAL SINAV
Yerli yada yabancı müzikallerden performans sunumu.
______

Ders Kitapları

Basic principles of classical ballet;: Russian ballet technique Agrippina Vaganova
Fundamentals of the Classic Dance
Agrippina Vaganova
The technique of Martha Graham
Alice J Helpern

Diğer Yardımcı Okumalar

Dram Sanatı, Sevda Şener, Mitos Boyut

İhtiyaç Duyulan Araç-Gereçler

Bilgisayar
Ayna
Dans barı
Ses Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI PAYI
Devam
%20
Laboratuvar
Uygulama
%60
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj(varsa)
Ödev
%30
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
2
%40
Final
1
%60
TOPLAM
%100