TEORİK
PRATİK

Dersin Genel Amacı

● Oyuncunun doğru konuşması, sesini doğru kullanması için gerekli teorik ve pratik donanımı sağlamak.

● Öğrencinin konuşma kusurlarını gidermek.

● Oyun esnasında rolünü gerçekleştirirken söylediklerini anlaşılır kılmak.

● Öğrencinin doğru ve anlaşılır Türkçe konuşmasını sağlamak.

Dersin Kısa Tanımı

Öğrencilere doğru ve güzel konuşma için gerekli artikülasyon, fonetik ve dil becerilerini kazandırmak.

● Bir diğer çeşit doğaçlamada ise, sadece mekanın neresi olduğunu bilinecek, bu doğrultuda, serbest doğaçlamalar yapılacaktır. Dersin önemli bir kısmında uygulanacak Uta Hagen tekniği egzersizlerinde, sürekli olarak sahnede tek olmaları beklenecek, bu yüzden doğaçlama bölümünde, daha çok partnerleri ile oynamaları, sahnede karşılarındaki rol arkadaşlarını dinlemeleri ve onların söylediklerine ve yaptıklarına göre hareket etmeleri istenecektir.

Yöntem ve Teknikler

Genel diksiyon egzersizleri, fonetik bilimi, Christine Linklater ve Nancy Saklad egzersizleri eşliğinde çalıştırılacaktır.

Önkoşul

Adayın gerçekleştirilen oyunculuk sınavından yeterli puanı alması gerekir.
Çalışmalara egzersizleri eksiksiz olarak ve belirlenen kıyafetlerle katılması gerekmektedir. Çalışmalarda devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Dersin içeriği

Bu dersin amacı, öğrencilerin, sahne üzerinde ya da alanın herhangi bir bölümünde öğrencinin doğru tekniklerle konuşmasını ve anlaşılır olmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders Konuları

Hafta
Konular
Ders İçeriği
Ön Hazırlık
1
Tanışma Konuşma organları nelerdir,
Diyafram konu anlatımı ve egzersizleri
Ses ve nefes konu anlatımı ve egzersizleri 1
Ses ve nefes konu anlatımı ve egzersizleri 2
Konu anlatımı
Konu anlatımı ve hızlı ısınma programı
Konu anlatımı ve hızlı ısınma programı
Egzersiz çalışmaları
______
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
2
Ses nefes ve artikülasyon egzersizlerinin pekiştirilmesi, artikülasyon organlarının çalışmaları
Ses ve nefes konu anlatımı ve egzersizleri 3
Artikülasyon nedir?
Artikülasyon organları nelerdir?  
Egzersiz çalışmaları
Egzersiz çalışmaları
Konu anlatımı ve hızlı ısınma programı
Konu anlatımı ve temel ısınma programı
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
3
Artikülasyon Çalışması | Dudak
Artikülasyon Çalışması | Dil
Dudak Egzersizleri
Dil Egzersizleri
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
4
Artikülasyon Çalışması | Çene
Artikülasyon Egzersizleri
Çene Egzersizleri
Temel ısınma egzersizleri içinde
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
5
Fonetik nedir? Fonetik Alfabesi ne demektir?
Vokaller (a ve e)
Uygulamalı konu anlatımı
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
6
Vokaller (ı ve i)
ARA SINAV
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
______
7
Vokaller (u ve ü)
Vokaller (o ve ö)
Uygulamalı konu anlatımı
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
8
Konsonlar(Dudak, çene açıklığına göre) 1
Konsonlar(Dudak, çene açıklığına göre) 2
Uygulamalı konu anlatımı
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
Fiziksel Isınma
9
Fonetik alfabesi yazma çalışması
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
10
Boğumlama çalışmaları
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
11
Boğumlama çalışmaları
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
12
Boğumlama çalışmaları
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
13
Tekerlemeler 1
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
14
Tekerlemeler 1 Devam
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
15
Tekerlemeler 2
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
16
Tekerlemeler 1 Devam
Uygulamalı egzersizler
Fiziksel Isınma
17
Türkçe'de Kelime Vurgusu
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
18
Türkçe'de Cümle Vurgusu
Uygulamalı konu anlatımı
Fiziksel Isınma
19
Genel Tekrar ve Geri Bildirim
______
20
FİNAL SINAV
______

Ders Kitapları

Konuşma Eğitimi, Suat Taşer
Söz ve Diksiyon Sanatı,
Nüzhet Şenbay
Yeni Yüzyılda Ses ve Konuşma Eğitimi,
Nancy Sklad

Diğer Yardımcı Okumalar

Bir Aktör Hazırlanıyor, Konstantin Stanislavski
Bir Karakter Yaratmak,
Konstantin Stanislavski
Yoksul Tiyatro Üzerine,
Mimesis 4, Grotowski Özel Sayısı
Freeing the Natural Voice: Imagery and Art in the Practice of Voice and Language,
Kristin Linklater

İhtiyaç Duyulan Araç-Gereçler

Mat
Rahat çalışma kıyafetleri

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI PAYI
Devam
20
%20
Laboratuvar
Uygulama
%20(sene içi derse katılım)
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj(varsa)
Ödev
1
%20(Ara Sınav)
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
1
%40
TOPLAM
%100