Eğitim Misyonumuz

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı nitelikli insan yetiştirmeye odaklı her girişimi destekler.

TİYATRO VE ALT DALLARINDA NİTELİKLİ EĞİTİM

Eğitim Misyonumuz

Günümüzde tiyatro alanında yetkin insan kaynağı önemli bir ihtiyaçtır. Buna yönelik her türlü girişimi değerli buluyoruz. Akademimizde, Cumhuriyet sonrası modern batı tiyatrosu çizgisine oturan Türk Tiyatrosu’nun yetişmiş insan sorununu, geleneksel doğu tiyatrosuna da sırtını dönmeden çözebilme kabiliyetine kavuşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize estetik, sanatsal, düşünsel, akademik ve entelektüel bir alt yapı kazandırmayı amaçlıyoruz. Sağlam bir temel üzerine branşlaşmaya gidilmesi, öğrencilerin tercihleri ve yetenekleri doğrultusunda, birikimli bir kadro tarafından eğitilmesi son derece önemlidir.

Ezberci ve dayatılmış olan klişe metodlardan uzak, teori ve pratiği birlikte yürüten başarıya odaklanmış sanatçılar yetiştirmek ana yaklaşımımızdır. 
Soran ve sorgulayan bir anlayışla eğitime tabi tutulacak olan öğrenciler, yeteneklerinin şekillendiğini ve parlamaya başladıklarını fark etmeleriyle birlikte başarı grafiklerini yükseltecek, alkışa hazır hale geleceklerdir. Sanat icra etmenin yanı sıra Tiyatro’nun mevcut sorunlarına da çözümler getirme konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmek, sorunlarla boğuşmak zorunda kalan bu sanat dalının sonunda verdiği savaşı kaybetmesi yerine tam aksine problemlerin üstüne gidebilme yeteneğine sahip kadrolarıyla özgürleşmesine en önemli katkıyı sağlayacaktır.

Türkiye’de sahneye konan tiyatro oyunlarının %73’ü yabancı kaynaklıdır. Türk toplum yapısına, dinamizmine ve yeni gelişmelere ayak uyduracak yerli metinlerin üretilmesi tiyatroyu Türk toplumu ile daha etkin bir biçimde buluşturacaktır. 

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfının Eğitim Hedefleri

- Türk tiyatrosuna yeni yerli metinler kazandırmak.
- Tiyatro’nun toplumla daha fazla buluşmasını sağlayarak sektörün büyümesine katkıda bulunmak,
- Toplumu Tiyatro sayesinde düşünmeye ve tartışmaya sevkederek sanatın toplumsal yönünü yüceltmek,
- Sahne sanatları konusunda eğitim veren tüm kurumların standartlarını yükseltmek için çalışmalar yürütmek,
- Tiyatro sektöründeki işçi-işveren sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerileri sunmak,
- Tiyatro sektöründe oyun geliştiren kişi ve kurumların uyarlama oyunlardan daha fazla yeni ve yerli metinlere yönelmelerini sağlamak, bu yolla üretkenliği desteklemek, yeni yazarların önünü açmak,
- Türkiye’deki Tiyatro sanatını içerik, görsellik ve oyunculuk anlamında önce Dünya standartlarına çıkarmak için çalışmalar yürütmek,
- Oyun yazım atölyeleri kurarak Tiyatro sanatına dinamizm kazandırmak,
- Müzikal ve yüksek bütçeli ‘yeni’ prodüksiyonları fikri ve mali olarak destekleyerek Tiyatro sektöründe bizim insanımızın da kaliteli sanat eserleri ortaya koyabileceğini ispatlamak ve potansiyeli güce dönüştürmek,
- Tiyatro oyunu üreten kurumların sorunlarını gündeme getirip çözüme yönelik tartışma ortamı oluşturmak,
- Sanata yatırım yapan kuruluşları Tiyatro’ya destek verme konusunda teşvik etmek,
- Akademide ortaya koyulan eğitim perspektifini bir model olarak sunup ülke genelinde bir ekol oluşturmak,
- Üniversitelerin konservatuvar bölümlerine nitelikli akademisyenler yetiştirmek,
- Uluslararası projeler geliştirmek ve Türk Tiyatrosu’na katkı sağlayacak yabancı paydaşlar kazanmak.

Sanatsal Eğitimler

Tiysav yıl boyunca tiyatro alanında çeşitli sanatsal eğitim fırsatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Çocuklara ve gençlere profesyonel bir performans deneyimi kazandırma düşüncesi, kâr amacı gütmeyen kuruluşumuzun temel hedefidir. Bu eğitim programlarına katılım, çocuklara, hayatın her alanında gelecekteki başarıları için birikim sağlayacaktır. Yaratıcılık ve problem çözme, kendine güven, daha fazla odaklanma ve özveri geliştikçe başarı da artacaktır. Vakfımız aynı zamanda, çocuklara ve gençlere eğitim boyunca sanat çalışmalarına devam etmeleri için farklı atölye çalışmalarına imkan sunmakta, eğitim tamamlandıktan sonra da kariyer planlamalarına yardımcı olmaktadır.